Veteranbil-forsikring

WaterCircles sin veteranbilforsikring har ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge alt fra ansvarsdekning til kasko.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Finn en veteranbilforsikring som passer deg.

Velg mellom Ansvar, Delkasko eller Kasko.

Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Finn en motorsykkel-forsikring som passer deg.

Velg mellom Ansvar, Delkasko eller Kasko.

Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Se hva veteranbilforsikringen dekker

Hva dekker veteranbilforsikringen?

Forsikringen dekker:

Kasko

Delkasko

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Vi dekker skade på motorsykkel som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker tyveri av motorsykkel eller fysisk skade på motorsykkel som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 3 000,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa samt i Israel og Tyrkia. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Vi dekker skade på egen veteranbil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Kasko  Delkasko  Ansvar

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Kasko  Delkasko  Ansvar

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Kasko  Delkasko  Ansvar

Vi dekker skade på motorsykkel som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko  Delkasko

Vi dekker tyveri av motorsykkel eller fysisk skade på motorsykkel som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko  Delkasko

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 3 000,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Kasko  Delkasko

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Kasko  Delkasko

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa samt i Israel og Tyrkia. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Kasko

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Kasko

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Kasko

Vi dekker skade på egen veteranbil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF) Se IPID (PDF)

Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

Accepted file types: jpg, jpeg, png, pdf, Max. file size: 150 MB.
Kryss av:
Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.