Innboforsikring fritidsbolig

En innboforsikring i fritidsbolig sikrer dine verdier på hytta eller i fritidsbolig.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Finn den innboforsikringen som passer best for deg.

Velg mellom Standard eller Elite. Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Se hva innboforsikringen dekker

Hva dekker innboforsikringen?

Forsikringen dekker:

Elite

Standard

Vi dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, elektrisk fenomen eller lynnedslag, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker skade ved vann, gass eller væske som strømmer ut fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker gjenstander som blir stjålet eller ødelagt i forbindelse med tyveri og innbrudd i fritidsboligen din, dette gjelder også gjenstander som blir stjålet fra privat boligs uteareal, garasje eller arbeidsplassen din, med fratrekk av avtalt egenandel.

Blir boligen din skadet som følge av naturskader som flom, storm, skred, flodbølger, meteorittnedslag eller jordskjelv, erstatter vi skadene med fratrekk av kr 8 000,- i egenandel.

Sykkel som blir stjålet når den står låst, erstattes med inntil kr 15 000,-, med fratrekk av avtalt egenandel. Har du Elitedekning, økes summen til 40 000,- kroner.

Har du dyrere sykkel enn 40 000,- kroner, ta kontakt med oss for å utvide forsikringen.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Vi dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, elektrisk fenomen eller lynnedslag, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Standard

Vi dekker skade ved vann, gass eller væske som strømmer ut fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Standard

Vi dekker gjenstander som blir stjålet eller ødelagt i forbindelse med tyveri og innbrudd i fritidsboligen din, dette gjelder også gjenstander som blir stjålet fra privat boligs uteareal, garasje eller arbeidsplassen din, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Standard

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred, flodbølger, meteorittnedslag eller jordskjelv, dekker vi skadene, med fratrekk av egenandel på kr 8 000,-.

Elite  Standard

Sykkel som blir stjålet når den står låst, erstattes med inntil kr 15 000,-, med fratrekk av avtalt egenandel. Har du Elitedekning, økes summen til 40 000,- kroner.

Har du dyrere sykkel enn 40 000,- kroner, ta kontakt med oss for å utvide forsikringen.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Elite  Standard

Se forsikringsvilkår (PDF)

Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

Accepted file types: jpg, jpeg, png, pdf, Max. file size: 150 MB.
Kryss av:
Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.