Husdyrforsikring

WaterCircles tilbyr husdyrforsikring for hund og katt.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Finn husdyrforsikring som passer best for deg.

Blir din hund eller katt syk eller skadet, har du ingen dekning i det offentlige.

Om du ikke har husdyrforsikring, vil alle utgifter måtte dekkes av deg. Har du husdyrforsikring i WaterCircles, vil du kunne få dekket både veterinærutgifter og tap av hund eller katt.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker husdyrforsikring?

Forsikringen dekker:

Veterinærutgifter

Livsforsikring

Med veterinærutgifter menes utgifter til veterinærbehandling som følge av en ulykkesskade eller sykdom som oppstår i Norden. Du kan selv velge forsikringssum på 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Det er ingen sumbegrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Du får dekket utgifter til reseptbelagte medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

Får hunden din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med inntil kr 5 000,- til sammen pr år.

Fysioterapi/rehabilitering rekvirert av eller utført av veterinær med inntil kr 5 000,- pr år.

Kreftbehandling med cellegift eller stråling med inntil kr 5 000,- pr år.

Utgifter til keisersnitt/fødselshjelp én gang i løpet av hundens levetid. Hunden må ha vært forsikret sammenhengende i Selskapet i mer enn ett år.

Utgifter til avlivning av dyrevernsmessige årsaker til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Avlivningen skal være anbefalt av veterinær.

Erstattes med inntil kr 6 000 per valp. Gjelder fra valpen er én måned gammel til den dagen den overleveres kjøper. Forsikringen dekker ikke lenger enn til fylte tre måneder.

Felleskremering dekkes av forsikringen og gjelder til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Kostnader i forbindelse med separat kremering er ikke omfattet av forsikringen.

Forsikringen gir rett til dødsfallserstatning hvis hunden dør eller må avlives av dyrevernsmessige årsaker i forsikringstiden som følge av erstatningsmessig ulykke eller sykdom. Eventuell avlivning skal være anbefalt av veterinær og fremkomme av journal.

Dødsfallserstatning utbetales hvis hunden blir stjålet eller blir borte. Dette skal meldes til politiet og Selskapet. Husdyret ansees tapt 3 måneder etter at den er meldt savnet.

Denne delen av forsikringen gjelder dersom hunden får varig tap av bruksverdi som følge av sykdom eller ulykkestilfelle som er dekket av forsikringen til og med det forsikringsåret hunden fyller 7 år. Tapet av bruksverdi må attesteres av veterinær. Erstatningen utgjør 50 % av hundens livsforsikringssum, og kan kun utbetales én gang i løpet av hundens liv.

Med veterinærutgifter menes utgifter til veterinærbehandling som følge av en ulykkesskade eller sykdom som oppstår i Norden. Du kan selv velge forsikringssum på 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Det er ingen sumbegrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Veterinærutgifter

Du får dekket utgifter til reseptbelagte medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

Veterinærutgifter

Får hunden din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med inntil kr 5 000,- til sammen pr år.

Veterinærutgifter

Fysioterapi/rehabilitering rekvirert av eller utført av veterinær med inntil kr 5 000,- pr år.

Veterinærutgifter

Kreftbehandling med cellegift eller stråling med inntil kr 5 000,- pr år.

Veterinærutgifter

Utgifter til keisersnitt/fødselshjelp én gang i løpet av hundens levetid. Hunden må ha vært forsikret sammenhengende i Selskapet i mer enn ett år.

Veterinærutgifter

Utgifter til avlivning av dyrevernsmessige årsaker til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Avlivningen skal være anbefalt av veterinær.

Veterinærutgifter

Erstattes med inntil kr 6 000 per valp. Gjelder fra valpen er én måned gammel til den dagen den overleveres kjøper. Forsikringen dekker ikke lenger enn til fylte tre måneder.

Veterinærutgifter

Felleskremering dekkes av forsikringen og gjelder til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Kostnader i forbindelse med separat kremering er ikke omfattet av forsikringen.

Veterinærutgifter

Forsikringen gir rett til dødsfallserstatning hvis hunden dør eller må avlives av dyrevernsmessige årsaker i forsikringstiden som følge av erstatningsmessig ulykke eller sykdom. Eventuell avlivning skal være anbefalt av veterinær og fremkomme av journal.

Livsforsikring

Dødsfallserstatning utbetales hvis hunden blir stjålet eller blir borte. Dette skal meldes til politiet og Selskapet. Husdyret ansees tapt 3 måneder etter at den er meldt savnet.

Livsforsikring

Denne delen av forsikringen gjelder dersom hunden får varig tap av bruksverdi som følge av sykdom eller ulykkestilfelle som er dekket av forsikringen til og med det forsikringsåret hunden fyller 7 år. Tapet av bruksverdi må attesteres av veterinær. Erstatningen utgjør 50 % av hundens livsforsikringssum, og kan kun utbetales én gang i løpet av hundens liv.

Livsforsikring

Se forsikringsvilkår (PDF)

Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

Accepted file types: jpg, jpeg, png, pdf, Max. file size: 150 MB.
Kryss av:
Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.