Barneforsikring

YOUPLUS er vår foretrukne samarbeidspartner på barneforsikring. En god barneforsikring sikrer barnet ditt dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Denne forsikringen tar vare på barnet ditt også etter at det har blitt voksen.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Hvorfor bør du ha barneforsikring?

Vi anbefaler at alle barn har en barneforsikring.

En barneforsikring gjør det enklere for barnet og familien dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for ulykke.

Mange av våre WaterCircles kunder har egen barneulykkes forsikring tilknyttet sin allerede etablert forsikringsavtale. Har du tegnet barneforsikring hos oss før 01.02.2022 har du WaterCircles sin barneulykkes forsikring med våre vilkår.

Fra våren 2022 har vi forsterket vårt barneprodukt via vår samarbeidspartner på Livsforsikring YOUPLUS. Dette er et nytt produkt innen barneforsikring, og er blant det aller beste markedet har å tilby. Har du tegnet barneforsikring hos oss etter 01.02.2022 har du mest sannsynlig vår nye og utvidede barneforsikring via YOUPLUS.

Vi anbefaler derfor YOUPLUS  Barneforsikring Ekstra eller Super, da disse inkluderer både engangs- og månedlig utbetaling ved langvarig sykdom.

Hvis barnet blir langvarig syk og ikke kan komme seg ut i full jobb som voksen, må barnet klare seg på trygd fra NAV.

Under kan du lese mer om hva forsikringen dekker. Alle forsikringssummer er oppgitt i G.

G= Folketrygdens grunnbeløp

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker barneforsikringen?

Forsikringen dekker:

Super

Ekstra

Basis

Hvis barnet får en sykdom eller skade som gir en varig funksjonsnedsettelse på minst 50%, kommer forsikringen til utbetaling. Gir inntil 30G i utbetaling.

Dekker 16 utvalgte sykdommer. Forsikringen gir utbetaling dersom barnet får en av disse. Gir 4G i utbetaling.

Forsikringen gir en ekstra utbetaling dersom barnet får hjelpestønad fra NAV. Hjelpestønad er en økonomisk støtte til barn eller foreldre som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn. Gir inntil 10G i utbetaling.

Dekker utgifter dersom barnet får en varig sykdom eller skade som krever at boligen må tilpasses eller bygges om. Gir inntil 2G i utbetaling.

Barnet kan velge å videreføre uføreforsikringene uten å måtte fylle ut ny helseerklæring, når forsikringen opphører ved fylte 30 år.

Forsikringen kommer til utbetaling ved sykehusopphold som varer mer enn 7 dager. Den er ment å dekke foreldrenes merutgifter ved langvarig sykehusopphold med barn. Gir utbetaling på 1% av G pr natt, i max 1 år

Gir utbetaling hvis barnet dør. Forsikringen er ment å dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som foreldrene måtte ha i forbindelse med tap av et barn. Gir utbetaling på 1G

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til varig uførhet, vil forsikringen gi en engangsutbetaling.

10G

10G

5G

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til langvarig sykemelding etter fylte 18 år, gis det en månedlig utbetaling til barnet. Utbetalingen blir årlig justert med 2%. G = Folketrygdens grunnbeløp

Til fylte 67 år

I 10 år

Dekkes ikke

Hvis barnet får en sykdom eller skade som gir en varig funksjonsnedsettelse på minst 50%, kommer forsikringen til utbetaling. Gir inntil 30G i utbetaling

Super  Ekstra  Basis  

Dekker 16 utvalgte sykdommer. Forsikringen gir utbetaling dersom barnet får en av disse. Gir 4G i utbetaling

Super  Ekstra  Basis  

Forsikringen gir en ekstra utbetaling dersom barnet får hjelpestønad fra NAV. Hjelpestønad er en økonomisk støtte til barn eller foreldre som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn. Gir inntil 10G i utbetaling

Super  Ekstra  Basis  

Dekker utgifter dersom barnet får en varig sykdom eller skade som krever at boligen må tilpasses eller bygges om. Gir inntil 2G i utbetaling.

Super  Ekstra  Basis  

Barnet kan velge å videreføre uføreforsikringene uten å måtte fylle ut ny helseerklæring, når forsikringen opphører ved fylte 30 år.

Super  Ekstra  Basis  

Forsikringen kommer til utbetaling ved sykehusopphold som varer mer enn 7 dager. Den er ment å dekke foreldrenes merutgifter ved langvarig sykehusopphold med barn. Gir utbetaling på 1% av G pr natt, i max 1 år

Super  Ekstra  Basis  

Gir utbetaling hvis barnet dør. Forsikringen er ment å dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som foreldrene måtte ha i forbindelse med tap av et barn. Gir utbetaling på 1G

Super  Ekstra  Basis  

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til varig uførhet, vil forsikringen gi en engangsutbetaling.

10G | 10G | 5G

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til langvarig sykemelding etter fylte 18 år, gis det en månedlig utbetaling til barnet. Utbetalingen blir årlig justert med 2%. G = Folketrygdens grunnbeløp

Til fylte 67 år | I 10 år | Dekkes ikke

Se forsikringsvilkår (PDF) Se IPID (PDF)

Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

Accepted file types: jpg, jpeg, png, pdf, Max. file size: 150 MB.
Kryss av:
Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.